Säilyykö elintarviketurvallisuus erilaisista muutoksista huolimatta?

HACCP ja elintarvikehygienia

Omavalvonta ja elintarvikehygienia

HACCP ja elintarvikehygienia

Tunnista ja hallitse elintarvikevaarat. Varmista työntekijöiden elintarvikehygieeninen osaaminen.

HACCP-, omavalvonta-, elintarvikehygienia- ja elintarviketurvallisuuspalveluitamme:

• erilaiset HACCP-ryhmän koulutukset
• omavalvonnan ja elintarvikehygienian kehittäminen sekä koulutukset
• hygieniaosaamistestaukset

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) on järjestelmällinen elintarvikelainsäädännön edellyttämä menettely tunnistaa ja hallita elintarvikkeiden turvallisuutta uhkaavat vaarat. Yrityksen omavalvonta perustuu HACCP periaatteiden soveltamiselle. Asiantuntevasti suunniteltu omavalvonta ja sen tehokas toteuttaminen tukevat yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Omavalvonnan järjestäminen on ollut elintarvikealan toimijoille pakollista vuodesta 1995 alkaen. Yleinen elintarvikehygienia-asetus (852/2004/EU) ja elintarvikelaki (23/2006, 27 §) edellyttävät varmistamaan työntekijöiden elintarvikehygieenisen osaamisen.

Ota yhteyttä ja hanki toimivat ratkaisut

ABC Solutions Oy
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki
Y-tunnus 2529308-1

YHTEYSHENKILÖT

toimitusjohtaja Asko Mäyry
GSM 0400 791 748
sähköposti: asko.mayry(at)abcsolutions.fi

 

kehityspäällikkö Anni-Kaisa Stengård
GSM 044 242 0724
sähköposti: anni-kaisa.stengard(at)abcsolutions.fi

 

palvelupäällikkö Matti Taini
GSM 040 182 4474
sähköposti: matti.taini(at)abcsolutions.fi

 

 LinkedIn logo (LinkedIn.jpg)  ELY-keskus banneri (ELY_banneri.png)